KatjaOlen aikuisen tyttären ja teini-ikäisen pojan äiti, aviovaimo ja yrittäjä. Tärkein yksikköni on perhe ja läheiset ystävät, joista useimpien kanssa myös työskentelen. Koulutukseltani olen kognitiiviseen-, positiiviseen- ja valmentavaan psykologiaan perehtynyt  kasvatuspsykologi KM, Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lyhytterapeutti, Life- ja Enneagrammi Master Coach, NLP Master practitioner, kriisityön osaaja sekä yrittäjyyden asiantuntija (YNEAT). Olen myös pian valmistumassa psykologian ja käyttäytymistieteiden opettajaksi. 

Lukemiseen, kirjoittamiseen ja liikkumiseen olen aina tuntenut suurta intohimoa ja ne ovat määritelleet elämiseni tavan ja tekemisieni suunnan. Lapsena syttynyt uteliaisuus ihmismieltä ja kulttuuria kohtaan on johtanut elämänasenteeseen, jossa tiedon hankkiminen ja kokemusten syventäminen on sytyttävintä mitä tiedän - ja tapani olla luova. Monista asioista multikiinnostuneena suorin reitti ei ole paras, vaan nautin kun saan harhailla ja ottaa askeleita, jotka eivät heti johda mihinkään. Ikuisena opiskelijana tarkkailen elämää ja pyrin ymmärtämään miten ihmiset mieltävät historiansa ja ympäristönsä ja ilmaisevat itseään. Pitkä ja polveileva tie on kuljettanut tilanteeseen, jossa on luontevaa jakaa osaamista yksilötasoa laajemmalle.

Työskentelen ja opetan todennettujen käyttäytymistieteellisten toimintatapojen pohjalta. Erilaiset psykologiset menetelmäkoulutukset, monipuoliset työtehtävät ja haastavat elämänkokemukset ovat auttaneet löytämään lainalaisuuksia siitä, mikä toimii ja mikä ei. Parhaimmillani olen silloin, kun puhun. Koen velvollisuutta ja iloa jakaa hankkimaani tietoa myös muille luennoimalla, kouluttamalla ja valmentamalla - ja uskon yhteisölliseen ja kokemusperäiseen oppimiseen sekä vertaisuuden voimaan.  Myös kirjoittamalla tuotan asioita näkyviin ja teen tieteestä ihmisille helpommin sovellettavaa. Ikä on tuonut ymmärrystä ja nykyään olen taitava kokonaisuuksien hahmottaja, asioiden yhdistelijä ja näen asiat ja ilmiöt pintaa syvemmältä kyeten viemään ne kansantajuisesti käytäntöön.


Ennen yrittäjyyttä kymmenen vuoden ura vaativissa asiakas-, asiantuntija-, kehittämis- ja kouluttamistyössä SOTE -palveluissa yksityisellä (Traumaterapiakeskus), kunnallisella (Perheneuvola, Lastensuojelu) ja valtiollisella (Poliisi, Valtion koulukodit) puolella sekä vapaaehtoistyö koulujen kehittämisen parissa on tuonut mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyvän substanssiosaamisen lisäksi perspektiiviä niin työelämän ilmiöihin, työhyvinvointiin ja johtamiseen kuin ymmärrystä erilaisista ihmiselämään liittyvistä akuuteista ja elämänvaihe-kriiseistä, traumoista, syrjäytymisestä ja niiden myötä syntyneistä ongelmista. Syvyyspsykologian viitekehys on ollut mukanani työuran alkuvuodet ja sain olla mukana myös toteuttamassa Suomen ensimmäistä nettiauttamiskanavaa ja asiakastyötä tapaamisten, verkon ja kirjoittamisen yhdistelmänä.

Tämän vaiheen mukanaan tuoma ymmärrys herätti innostuksen opiskella ihmismieltä ja selviytymisen taitoja myös positiivisen- ja valmentavan psykologian sekä ratkaisukeskeisyyden näkökulmista. Psykososiaalisesta mielenterveystyöstä painopiste siirtyi poikkitieteelliseen ja soveltavaan psykologiaan, ihmisen terveeseen alueeseen, mahdollisuuksiin, vahvuuksiin ja voimavaroihin eli kokonaisvaltaisten hyvinvointitaitojen ja resilisenssin pariin. Viimeiset 9 vuotta olen toiminut yrittäjänä ja Valmennus Seveliina syntyi tarpeesta luoda omanlaiseni työelämä, jossa voin hyödyntää koko osaamispotentiaalini ja saada työskennellä vapaasti omassa tahdissani arvojeni myötäisesti. Viimeiset vuodet olen hankkinut lukuisia alaan liittyviä pitkiä menetelmäkoulutuksia ja nauttinut saadessani yhdistää työn, oppimisen, liikkumisen ja yhteistyökumppanuudet. Lisäksi kouluttautuminen yrittäjyyden asiantuntijaksi on laajentanut näköaloja liike-elämään ja mahdollistanut psykologisen tiedon soveltamisen myös sen palvelukseen.

Työssäni palvelen sekä yksityis- että yrityssektorilla psykologisen valmennuksen, lyhytterapian, kriisityön, käyttäytymistieteellisten coaching- ja valmennustaitojen kouluttamisen, coachien ammatillisen ohjauksen sekä urheilijoiden psyykkisen valmennuksen ytimessä. Minua innostaa tehdä näkyväksi niitä voimia, jotka yhdistävät mielen ja kehon, inhimillisen ihmisyyden, itsemyötätunnon sekä selviytymisen taidot. Koska olen yli 20 vuotta omistautunut ihmismielen tutkimiseen, koen elämäntehtäväkseni tuoda akateemisesti poikkitieteellisiä ja integratiivisia psykologisia taitoja niin ammattilaisille kuin yksityishenkilöille luomalla käytännöiksi ratkaisukeskeisiä, vahvuus ja voimavaraperustaisia itsetuntemuksen johtamiseen liittyviä ajattelu- ja tunnetaitoja sekä toimintatapoja.    

Ihmisistä syttyvänä ja vaihtelua kaipaavana liikun sujuvasti eri projektien välillä ja toimin luontevasti ja mielelläni erilaisissa ympäristöissä ja eri rooleissa. Kouluttamisen rinnalla elämäntapamuutokset, kriisiytyneet työyhteisöt, henkilöarvioinnit (DISC), itsetuntemus ja moninaisuuden ymmärtäminen (Enneagrammi) ja toiminnalliset menetelmät, kuten NLP, Mind-Body Bridging ja Mindfulness -taidot ovat arkista osaamistani. Työn alla on myös kirja coachingin teoreettisista perusteista ja käytännön sovelluksista elämän suuriin kriiseihin liittyvien tapauskertomusten valossa.

Kaikki saamani opit ja kokemukset ovat johtaneet tapaani työskennellä integratiivisesti asiakkaideni parhaaksi. Kohtaamisen taito, huolenpidon ilmapiirin luominen, yhdessä ajatteleminen, aito välittäminen ja käytettävissä oleminen ovat ehdottomia vahvuuksiani. Minut tunnistaa positiivisesta ja hyvää näkevästä elämänasenteesta, myötätunnosta, tavoitteellisesta ja käytännönläheisestä toimintatavasta, rentoudesta ja tarttuvasta naurusta. Vaistoni on vahva ja ihmistuntijana olen rohkea kohtaamaan sekä yksilöitä että ryhmiä - innostamaan, kannustamaan ja löytämään vahvuuksia ja voimavaroja. Osaan jäsentää suunnitelmallisesti asiakkaan tai ryhmän tilannetta, auttaa ajattelu- ja tunneprosessissa ja oman suunnan löytämisessä. Haluan toimia mahdollistajana ja luoda asiakkailleni varmuuden siitä, että omanlainen elämä on jokaisen saavutettavissa – rajoitteista huolimatta. Tärkeintä on vahvistaa toimintakykyä, aikaansaamisen tunnetta ja merkityksellisyyden kokemista jatkuvan eteenpäin menemisen sijaan.

Halun vaikuttaa asioihin ja muuttaa maailmaa työni kautta. Koska hyvinvointikysymykset ovat keskeinen osa talouden kasvua, tekemiseni tähtää siihen, että jokainen löytäisi merkityksellisen tavan toteuttaa itseään tässä yhteiskunnassa. Se edellyttää hyvinvoivia ihmisiä niin työssä kuin vapaa-ajalla. Uskon, että tunnistaessaan historiansa, elämäänsä ohjaavat myönteiset arvot ja päämäärät, ihminen kykenee kasvamaan omien rajojensa myötäiseksi ja elämään täydesti olotilassa, joka tuo suurimman tyydytyksen ja merkityksellisyyden tunteen juuri hänelle. 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Näkökulman vaihtamisen taito

Miksi ammatticoach tarvitsee kriisi- ja traumaosaamista?

Enneagrammin perusteet -koulutus (3x2 pv) ammatticoacheille ja muille ratkaisukeskeisiin menetelmiin perehtyneille